Monthly Archives: ตุลาคม 2011

ใบความรู้และใบงานเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (10 คะแนน)

 

ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์4-6   (10 คะแนน)

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ข้างต้น ให้นักเรียนทำใบงานใส่ชีทให้เรียบร้อยและเย็บเล่มให้เรียบร้อย  ครูจะเฉลยในห้องหลังจากเรียนเสร็จ

โปรดเอื้อเฟื้อเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ

ผลการเรียน ม.4/8-9


ผลการเรียน ม.4/8-9

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5/7 5/8


ผลการเรียนอย่างเป็นทางการของนักเรียนชั้น ม. 5  เนื่องจากนักเรียนหลายคนไม่ส่งงานปลายภาค ผลการเรียนก็เป็น 0 ส่วนงานแก้ให้นักเรียนทำงานสามชิ้น ความยาวชิ้นล่ะ 20 นาที  พร้อมอัดเสียงประกอบ ผลการเรียนวิชา กราฟฟิกและการนำเสนอ