Daily Archives: มกราคม 18, 2012

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานแล้วทำส่งก่อนสอบปลายภาค 25 คะแนน


เอกสารประกอบการเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน

สำหรับนักเรียนชั้น  ม.5/7,5/8 ส่งก่อนสอบปลายภาคเรียนนะครับ