Daily Archives: พฤษภาคม 23, 2012

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้


สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ทุกคนที่เรียนกับครู เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนจะสามารถเข้าศึกษาค้นคว้่าหาข้อมูลและเป็นที่สำหรับดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ต่าง ๆ ที่ครูได้นำขึ้นให้ดาวน์โหลดในแต่ละรายวิชา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทุกคนต่อไป