Daily Archives: พฤษภาคม 29, 2012

ใบความรู้ที่ 1 และใบงานที่ 1


ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้เรื่องความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์พร้อมทำใบงานที่ 1 ส่งครูในชั่วโมงเรียนต่อไปที่นักเรียนเข้าเรียนในวิชางานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ใบความรู้ที่ 1

ปล. นักเรียนที่เห็นงานแล้วโปรดเอื้อเฟื้อเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ ปริ้นมาแล้วให้เขาไปถ่ายเอกสารเองนะจ๊ะเด็ก ๆ