Category Archives: Uncategorized

ผลการเรียนรายวิชาช่างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ม.6/8 ปีการศึกษา 1/2556


ผลการเรียนวิชาซ่อมคอม608

ผลการเรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6 1/2556


601 602 603 604 605 606 607 6088

ผลการเรียนอย่างเป็นทางการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกรดดี ๆ ทุกคนขอชื่นชม ส่วนคนที่ติด 0 เปิดเทอมก็ค่อยมาแก้

ใบความรู้ที่ 1.2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์


ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเรื่องฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ส่งคาบเรียนต่อไป 5คะแนน

ใบความรู้ dbchapter1.2

ใบงานที่ 2dbSheet1.2

แบบฝึกหัดที่ 1


ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1 ส่งครูชั่วโมงต่อไป 5 คะแนนtest_1

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ม.6


ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสารแล้วนำไปเข้าเล่มให้เรียบร้อยแล้วนำใช้ในการเรียนในคาบเรียนในเอกสารจะประกอบไปด้วยใบความรู้และแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำทุกข้อให้ถูกต้อง ส่วนกำหนดส่งครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้เรื่องระบบเครือข่าย

ผลการเรียนรายวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา1/2555


ปพ 5       ผลการเรียนนี้ยังไม่เป็นทางการให้นักเรียนตรวจสอบคะแนนและผลการเรียนหากใครที่ติด 0 ให้รีบมาติดต่อที่ครูภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กย.55 นี้เท่านั้นให้โอกาสครั้งสุดท้าย

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์


ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารเรื่องส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยในเอกสารมีใบความรู้และใบงานให้นักเรียนทำลงในชีทกำหนดการส่งครูจะแจ้งให้ทราบในห้องเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

ใบความรู้ที่ 1 และใบงานที่ 1


ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้เรื่องความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์พร้อมทำใบงานที่ 1 ส่งครูในชั่วโมงเรียนต่อไปที่นักเรียนเข้าเรียนในวิชางานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ใบความรู้ที่ 1

ปล. นักเรียนที่เห็นงานแล้วโปรดเอื้อเฟื้อเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ ปริ้นมาแล้วให้เขาไปถ่ายเอกสารเองนะจ๊ะเด็ก ๆ

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้


สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ทุกคนที่เรียนกับครู เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนจะสามารถเข้าศึกษาค้นคว้่าหาข้อมูลและเป็นที่สำหรับดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ต่าง ๆ ที่ครูได้นำขึ้นให้ดาวน์โหลดในแต่ละรายวิชา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทุกคนต่อไป

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานแล้วทำส่งก่อนสอบปลายภาค 25 คะแนน


เอกสารประกอบการเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน

สำหรับนักเรียนชั้น  ม.5/7,5/8 ส่งก่อนสอบปลายภาคเรียนนะครับ